Dirksen Opleidingen: Dirksen - 250+ Technische ICT

Published Jun 25, 22
5 min read

Thuisstudies Vergelijken? Alle Online Opleidingen & Cursussen

Afbakening van de Wmo en Jeugdwet in de verordening30 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts en ervaren docenten een goed en helder beeld welke mogelijkheden u heeft om binnen de gemeentelijke verordening af te bakenen. En zo te zorgen voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in combinatie met kostenbesparing.

Actualiteiten Omgevingsrecht6 december 2022Utrecht, Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Omgevingsrecht gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Gemeentelijke Aanpak Ondermijning6 december 2022Utrecht, Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.

Online leren   cursussen van de BibliotheekCursusoverzicht Midden-Brabant


Verdiepingscursus Wlz8 december 2022Utrecht, Tijdens de Verdiepingscursus Wlz wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Wlz worden behandeld. De Wlz wordt in deze verdiepingscursus voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen. Wegenwet: openbaarheid van wegen8 december 2022Utrecht, De middagcursus Wegenwet: openbaarheid van wegen, biedt inzicht in de lastige materie van de Wegenwet, waar u op moet op letten en hoe u het in uw voordeel kan inzetten.

Cure & Care Development - Opleidingen En Cursussen In De

De positie van zorgaanbieders in het sociaal domein bij gemeentelijke toezicht en handhaving13 december 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts in deze materie een overzicht van het complete proces vanaf contractering tot een eventuele terugvordering. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen wordt gedurende de dag stilgestaan bij de eisen die aan zorginstellingen mogen worden gesteld en de toezichtsbevoegdheden van gemeenten.

CursussenCursussen - W/E Adviseurs


Cursussen op je CV, zó moet dat (incl. voorbeelden)Cursussen bij EVA - EVA Vrouwencentrum Venray


Vechtscheiding: de strijd uit de scheiding halen13 december 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u praktische kennis en vaardigheden waarmee u ruziënde ouders in een vechtscheiding helpt om functioneel met elkaar te communiceren en het welzijn van hun kind voorop te zetten. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.

De griffier in positie: ontwikkel je competenties - alleen als Incompany, Onbekend, Na afloop van deze leergang 'De griffier in positie: ontwikkel je competenties' ben je je als griffier veel bewuster van je eigen houding en gedrag in situaties waarin je als griffier optreedt. Je hebt handvatten ontvangen om je optreden nog effectiever te maken en je hebt de gelegenheid met die handvatten te oefenen - Eduvision.

Opleidingen En Cursussen Voor Professionals - Has.nl

Bestuurlijke boete - alleen als incompany, Onbekend, Sinds een aantal jaren is het bestuurlijke boeterecht flink in ontwikkeling. Een aantal wetswijzigingen en reacties van de bestuursrechters daarop hebben voor veel reuring gezorgd. Creëren van privacybewustzijn in organisaties - alleen als incompany, Onbekend, Technisch en procedureel heb je heel wat op orde voor de implementatie van de AVG en de bijbehorende informatiebeveiliging.

Er spelen al zo veel nieuwe ontwikkelingen en er zijn veel eisen van cliënten, opdrachtgevers, ketenpartners en overheden. Bestuur en management hebben daar hun handen aan vol dus de aandacht voor privacy zakt weg, na aanvankelijke interesse bij de invoering van de AVG (Eduvision). Je kunt een posteractie of presentatie organiseren maar dat heeft geen blijvend effect.

In deze cursus leer je hoe je een privacybewuste organisatiecultuur creëert en vasthoudt. Basiscursus Omgevingsplan - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsplan geeft een overzicht van alle ins en outs van het omgevingsplan. Niet-basistaken Milieu voor gemeenten - alleen als incompany, Onbekend, Deze 2-daagse cursus Niet-basistaken Milieu voor gemeenten geeft kennis en handvatten om de handhaving van deze taken adequaat uit te voeren Water in de Omgevingswet voor handhavers – alleen incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor Handhavers behandelt de specifieke consequenties voor handhavers.

Deze Cursus Wilde Je Altijd Al Doen! (Leuke Thuisstudie Tips!)

Water in de Omgevingswet voor vergunningverleners – alleen incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor vergunningverleners behandelt de specifieke consequenties voor vergunningverleners. Privacydilemma’s in het publieke domein - alleen als incompany, Onbekend, Met de cursus Privacydilemma's in het publieke domein krijgt u handvatten aangereikt om op een praktische wijze om te gaan met persoonsgegevens in het publieke domein.0Onbekend, Deze 3-daagse cursus Energietransitie neemt u in vogelvlucht mee door de technische oplossingen voor het opwekken van duurzame energie, met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten Bodemdaling: oorzaken, gevolgen en aanpak - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Bodemdaling bespreekt de oorzaken, gevolgen en aanpak van dit probleem.

Opgavegericht werken in het publiek domein - alleen als incompany, Onbekend, Deze 2-daagse cursus Opgavegericht werken in het publiek domein is gericht op het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven waar samenwerken met de juiste mindset centraal staat. Je leert hoe je de Agile methode kunt toepassen en gaat direct aan de slag.

Opleidingen En Cursussen - Direct Inschrijven - Mulder

De deelnemers kijken naar nieuwe vaardigheden en competenties en nemen een duik in hun eigen denkwereld. Inleiding Omgevingswet - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus behandelt de hoofdlijnen en doelen van de Omgevingswet, maar werkwijze, organisaties en competenties die hiervoor nodig zijn, komen ook aan de orde. Integratie van regels in het Omgevingsplan - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels en verordeningen (waaronder de APV, welstand, etc.

Update landelijk gebied - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, zowel technisch als juridisch Update Wabo - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Update Wabo is een update over de Wabo: bijblijven en bijschaven, alles weer even opfrissen met accent op praktijkproblemen.

Basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder / Handhaver Milieu - Alleen als incompany, Onbekend, Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder en Handhaver milieu wil inzicht bieden in toezicht en handhaving onder de omgevingswet met betrekking tot milieu. Basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu - Alleen als Incompany, Onbekend, Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu wil inzicht bieden in vergunningverlening onder de omgevingswet met betrekking tot milieu.

More from Internet, Opleiding

Navigation

Home

Latest Posts